В повечето случаи ролетките се използват от мъже и именно заради това, ако желаете визуализация на вашата реклама върху тях, тя трябва да е предназначена предимно към мъжката аудитория. Предлагаме както ролетки със стандартна форма, така и по-креативни ролетки - ролетки под формата на къщи, ролетки под формата на камион и др.

Ролетки

23005
230252
230204
R 002
R 003
5061
23006