Връзките за баджове са много използвани в по-големите кампании. Те не само са удобни за служителите, но и на тях може да се напечата името на фирмата, логото на фирмата или друг текст по ваш избор. Връзките и баджовете служат именно за идентификация на даден служител и поради тази причина са често срещани и търсени от работодателите. Предлагаме ви разнообразие от връзки, подходящи за печат.

Връзки

V26
връзка V 4
връзка V 6
V7
V3
V10
V9
V8