Един от най-разпространените начини за реклама чрез сувенири, са запалките. Те са на ниски цени, а също така и  потребни на голяма част от населението. Поради това си свое приложение се превръщат в един универсален сувенир, подходящ за рекламиране дейността на фирми. Разполагаме с всички цветове запалки. Нашите служители могат да ви консултират в избора на цвят, спрямо идентичността на вашата фирма.

Запалки

SQ 709 CЗапалки 8 цвята,хард пиезо SQ 709 C
SQ 709
Пластмасова запалка - XHD-62C
Пластмасова запалка - XHD-62D
Запалки 7 цвята, хард пиезо SQ 709 D